Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
12/17/2021 10:49:30 AM

Merry Christmas / Nadolig Llawen

⬇⬇ Sgroliwch i lawr am Gymraeg ⬇⬇ 

It has been a pleasure working with you all throughout 2021. 

Thanks for all your support during what has been another challenging year for us all.  We wish you all the best for the festive season and we look forward to working with you again in 2022.
 
Holiday Business Hours
 
Our business hours over the holiday period are:
 
December
Friday 24th December – 8.30am – 1pm
Saturday 25th – Tuesday 28th December – Closed
Wednesday 29th & Thursday 30th December – 9am – 5pm
Friday 31st December – 9am – 1pm
 
January 
Saturday 1st  - Monday 3rd January – Closed
Tuesday 4th January onwards – 8.30am – 5.30pm
 
 
.... Merry Christmas and a Happy New Year from all of us at Supertemps!


Mae hi wedi bod yn bleser gweithio gyda chi i gyd yn ystod 2021.
 
Diolch am eich gefnogaeth yn ystod blwyddyn heriol arall i ni i gyd. Rydym yn dymuno'r gorau i chi ar gyfer tymor yr ŵyl ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi eto yn 2022.
 
Oriau Busnes Gwyliau
 
Ein horiau busnes dros gyfnod y gwyliau ydy:
 
Rhagfyr
Dydd Gwener 24ain Rhagfyr - 8.30yb – 1yp
Dydd Sadwrn 25ain - Dydd Mawrth 28ain Rhagfyr - Ar gau
Dydd Mercher 29ain a Dydd Iau 30ain Rhagfyr – 9ym – 5yp
Dydd Gwener 31ain Rhagfyr – 9yb – 1yp
 
Ionawr
Dydd Sadwrn 1af - Dydd Llun 3ydd Ionawr - Ar gau
Dydd Mawrth 4ydd Ionawr ymlaen - 8.30yb - 5.30yp
 
 
.... Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan bob un ohonom yn Supertemps!

 

Our Awards & Accreditations

  • Awards
  • Awards
  • Awards
  • Awards
  • Awards
  • Awards
  • Awards